Intencje Mszy Świętej

Tutaj znajdują się konkretne intencje Mszy Świętych na ten szczególny dzień

  1. Dobry Ojcze , dziękujemy Ci za dar życia, za to, że nas stworzyłeś. Dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który przyszedł by objawić nam Twoją miłość, oraz za Ducha Świętego, dzięki któremu możemy wołać “Abba, Ojcze”. Dziękujemy Ci za Twą Ojcowską Miłość, błogosławieństwo, opiekę nad nami i naszymi rodzinami.
  1. Dobry Ojcze, otwórz nasze serca byśmy poznali i uwierzyli, że Ty jesteś naszym Ojcem, a my Twoimi dziećmi.
  1. W intencji by został przywrócony prawdziwy obraz Boga Ojca, Ojca który troszczy się i kocha wszystkie swoje dzieci.
  1. Ojcze, który Jesteś źródłem wszelkiego ojcostwa w niebie i na ziemi, dziękujemy Ci, że nas tak cudownie stworzyłeś, dziękujemy za Twoją miłość i opiekę oraz przygotowane dla nas miejsce w wieczności.