Opieka Duchowa

Zgodnie z dekretem z dnia 03.06.2024 r. wydanym przez Kurię Diecezji Kaliskiej oraz podpisanym przez księdza Biskupa Damiana Bryla, na opiekuna duchownego Fundacji Abba Pater mianowany został proboszcz parafii Jana Pawła II w Kaliszu ks. Alfred Berlak.