Stanowisko biskupa Grenoble

“Przedmiot misji, który byłby 

powierzony  Matce Eugenii, 

jest sprecyzowany  i z doktrynalnego 

punktu  widzenia  wydaje mi się słuszny

i stosowny. Przedmiot ścisły: 

poznać  i czcić Ojca, przede wszystkim przez ustanowienie  specjalnego święta,  o które proszony jest Kościół.

Proces ustalił, że święto liturgiczne

ku czci Ojca mieściłoby się w zarysie 

całego katolickiego kultu, zgodnie 

z tradycyjnym duchem modlitwy  katolickiej, która wznosi się ku Ojcu 

za pośrednictwem Syna,

w Duchu Świętym, jak to wykazują modlitwy Mszy i liturgiczne  ofiarowanie 

chleba i wina Ojcu  w Świętej Ofierze.”

Biskup Grenoble Aleksander Caillot